Händel

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Hän•del: Georg Friedrich (a. Jerzy Fryderyk) Hän•del, Geor•ga Friedricha Händ•la, o Geor•gu Friedrichu Händ•lu a. Haendel
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego