Paavo

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Paavo (imię) -va, -vie (a. -wie)
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego