Talma

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Tal•ma: Fran•çois Joseph Tal•ma, Fran•çois Jose•pha Tal•my, z Fran•çois Jose•phem Tal•mą, o Fran•çois Jose•phie (a. Josefie) Tal•mie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego