Talma

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Tal•ma: Fran•çois Joseph Tal•ma, Fran•çois Jose•pha Tal•my, z Fran•çois Jose•phem Tal•mą, o Fran•çois Jose•phie (a. Josefie) Tal•mie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego