Tamil

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Tamil (przedstawiciel ludu azjatyckiego) -la; -lowie, -lów; przym.: tamilski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego