Targowica

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Tar•gowica (miejscowość) -cę; przym.: targowicki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego