targowica

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Tar•gowica (miejscowość) -cę; przym.: targowicki
tar•gowica (konfederacja targowicka; przen. zdrada; przestarz. targowisko) -icę

Słownik języka polskiego PWN*

targowica
1. «konfederacja zawiązana w Targowicy w 1792 r. w celu obalenia Konstytucji 3 maja»
2. «zdrada»
3. daw.; zob. targowisko

• targowiczanin

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego