Vobis

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Vobis (firma) -su, -sie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego