a.C.

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
a.C. (= ante Christum) a. a.Ch.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego