autosugestia

Wielki słownik ortograficzny PWN*

au•to•sugestia -tii, -tię
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…nie tylko sugestii działającej z zewnątrz, ale także różnego rodzaju autosugestii.
Sugestywność jako zjawisko jest efektem oddziaływania afektów na system psychosomatyczny…

 

…problem drażliwy – istnieje jedynie na poziomie indywidualnej wiary i siły autosugestii. Profesor Tadeusz Chrzanowski w krótkim szkicu zatytułowanym "Niepowtarzalny Kraków", a…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego