c.k.

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
c.k. (= cesarsko-królewski) a. ck
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego