center

Wielki słownik ortograficzny PWN*

cen•ter (sport.) -n•trze; -n•trzy, -n•trów
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…największej liczby samodzielnych jednostek organizacyjnych (np. centra kosztów, centra zysku, centra rozwoju). Współpraca pomiędzy tymi jednostkami przebiega w partnerskim układzie: dostawca…

 

…tylko wtedy, jeśli substrat zetknie się z Pani centrum aktywnym. Centra aktywne stanowią jedynie 0,1% Pani powierzchni, Pani zaś działa…

 

…na gorącym uczynku, gdy na parkingu pod jednym z łódzkich centrów handlowych dokonywali transakcji sprzedaży heroiny. Dwoje pozostałych zatrzymano w Warszawie…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego