ciężar właściwy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ciężar właściwy ciężaru właściwego, ciężarze właściwym (skrót: c.wł.)
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…rozfrakcjonowania residuów opierają się na zróżnicowaniu właściwości magnetycznych i gęstości (ciężaru właściwego) różnych minerałów. Pewne minerały mogą być oddzielone od innych w…

 

…Wiliam Rayleigh i Wiliam Ramsay w 1894 r., porównując pomiary ciężaru właściwego azotu, otrzymanego w wyniku reakcji chemicznych oraz uzyskanego z powietrza…

 

…degradacji) niszczone są błony komórkowe, co z kolei powoduje obniżenie ciężaru właściwego, twardości drewna; a w końcowym stadium drewno traci swą dotychczasową…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego