cuchnąć

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
cuch•nąć -ch•nę, -ch•ną; -ch•nął, -ch•nęła, -ch•nęli
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego