zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…zachować specjalny duchowy
przekaz zen, unikając pułapki intelektualnych analiz.
Robert
E. Buswell zwraca uwagę na to, iż okres klasyczny cechował
swoisty…

 

…okres w dziejach Izraela obejmuje lata 1040-932 p.n.e., czyli niewiele ponad sto lat. Jeżeli dorzucimy do tego okresu…

 

…miąższości pokrywy śnieżnej przy wzroście wysokości: od ok. 80 cm e.w. (ekwiwalentu wodnego) na 3200m n.p.m. do 100…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego