fundamentalistyczny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

fun•damen•talistycz•ny
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…muzułmanie przypominają zrewoltowaną młodzież z lat 60. i 70. Zachodni fundamentalistyczni muzułmanie zatem ze swojej religii czerpią nie tyle wartości duchowe…

 

…to przybiera rozmaite stopnie w różnych sytuacjach. Posługiwanie się przymiotnikiem "fundamentalistyczny" może tu mieć dwuznaczny charakter, ponieważ czym innym jest mniej…

 

…władzy, roztropnie dostrzegać złożoność problemów społecznych oraz unikać postaw wichrzycielskich, fundamentalistycznych i demagogicznych. Są jednak sytuacje – o czym już wcześniej mówiliśmy…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego