fundamentalny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

fun•damen•tal•ny
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…wymagają wiedzy o wymianie wód dennych i powierzchniowych co stanowi fundamentalny problem w oceanografii. Jako jeden z pierwszych kroków zmierzających do…

 

…analizy technicznej, a częściowo i fundamentalnej. Przy tym rolę czynników fundamentalnych pełnią zasady socjaldemokratyczne, liberalne czy narodowe, umieszczane na sztandarach partyjnych…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego