im.

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
im. (= imienia): I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego