konotacja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

konota•cja -cji, -cję; -cji
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…150; w kręgu kultury chrześcijańskiej ładunkiem jednoznacznych w swej wymowie konotacji znaczeniowych i emocjonalnych. Równocześnie cesarz Francuzów jako twórca nowego ładu…

 

…6, 16). To drugie pojęcie odróżnia się od pierwszego brakiem konotacji fizycznej i nacjonalistycznej, a ma znaczenie w swej istocie duchowe…

 

…tym efekt większy) w obarczony znaczeniem wizerunek czy "napis".
Sprawa
konotacji jest znacznie bardziej złożona. Z tego punktu widzenia najistotniejsze jest…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego