laboratoryjny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

laboratoryj•ny
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…w płuczce biologicznej.
Obniżenie stężenia zanieczyszczeń, które osiągnięto w warunkach
laboratoryjnych po przeponowym chłodzeniu do temperatury !40°C, zilustrowano na rysunku…

 

…muje prof. Halota.
Chorobę trudno rozpoznać, nie wyko-nując badań
laboratoryjnych. Ostre objawy, z gorączką i żółtaczką, ma zaledwie 10 proc…

 

…podczas wibrowania (DV):

12. Uzyskane wyniki zapisuje się w dzienniku
laboratoryjnym lub na formularzu.

4. Obliczanie wyników

Wskaźnik porowatości gruntu luźno…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego