możliwe

Wielki słownik ortograficzny PWN*

moż•liwe
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…oczek" sprzyjają trzy zdarzenia elementarne {2, 4, 6} z sześciu możliwych. Szukane prawdopodobieństwo wynosi więc 3:6=1/2.
W grze…

 

…Rosji, powiększy się o kraje środkowej Europy, w tym Polskę, możliwe będzie rozmieszczenie w rejopnie Królewca broni nuklearnej – oświadczyło rosyjskie Mnisterstwo…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego