na piśmie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

na piś•mie
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…z zakładowego funduszu mieszkaniowego, jeżeli biorąc ww. pożyczkę pracownik wyraził na piśmie zgodę na potrącenie niespłaconej części pożyczki w przypadku ustania stosunku…

 

…nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.
§ 3. W razie nieuwzględnienia zgłoszonych w terminie…

 

…utracie blankietów czekowych lub czeków posiadacz SUPERKONTA powinien niezwłocznie zawiadomić na piśmie, oddział PKO-bp prowadzący SUPERKONTO lub inny oddział PKO-bp…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego