obiec

Wielki słownik ortograficzny PWN*

obiec obieg•nę, obieg•ną; obiegł, obieg•ła, obieg•li; obiegł•szy; obieg•nięty a. obiegnąć
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…żony o poetycznych skłonnościach. Dziewczyna spojrzała na mnie, potem wzrokiem obiegła pokój i znów wodząc oczyma za mężem powoli poczęła wysuwać…

 

…przez miotacza piłkę, co daje mu prawo do podjęcia próby obiegnięcia wewnętrznego pola gry. Za wykonanie przez niego pełnego obiegu jego…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego