partycypacja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

partycypa•cja -cji, -cję
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…charakteru prokapitalistycznego, a zarazem istniały wyraźne oczekiwania społeczne co do partycypacji załóg pracowniczych i wszystkich obywateli w denacjonalizacji majątku państwowego.

2…

 

…podlegają wielorakim uwarunkowaniom społecznym i normatywnej regulacji. Pewien minimalny poziom partycypacji w życiu kulturalnym jest wymagany od każdego; znajomość określonych dzieł…

 

…zmniejszenia zakresu centralistycznego zarządzania gospodarką, częściowego uspołecznienia własności i rozszerzenia partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Mimo że postulaty te miałyby być…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego