prezeska

Wielki słownik ortograficzny PWN*

prezes•ka -s•ce, -s•kę; -sek
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…w porządku obrad!
Lewa strona: – To co? Czytać! Chcemy usłyszeć!
Prezeska: -W Towarzystwie dzieją się rzeczy straszne...

Rewident: – W maju przeprowadzono…

 

…Głos z prawej: – A ja pytam – kto pani udzielił głosu?
Prezeska: – Jako prezes jestem przewodniczącą zebrania...
Głos z prawej: – A my…

 

…niesienie pomocy tym Podhalanom, którzy jej potrzebują.. Podhalanki ze swoją prezeską p. Heleną Augustyn na czele, rozwinęły działalność charytatywną na szeroka…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego