reklamacja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

re•klama•cja -cji, -cję; -cji
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…właścicielem sklepu układa się wzorcowo. Z 35 przyjętych przez nas reklamacji pozytywnie załatwił 26. A trzeba pamiętać, że nie wszystkie reklamacje…

 

…Bank postępowania wyjaśniającego w systemie VISA.
3. W przypadku uznania
reklamacji Bank koryguje kwotę obciążenia rachunku, w dniu uznania reklamacji. Odsetki…

 

…na nogach i już się rozpadły. Sklep nie chce uznać reklamacji – mówi pani Barbara z Lubelskiego.

Fakt: Naszej Czytelniczce najpierw odpadły…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego