Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 1998
transakcji dokonanych kartą.
2. Posiadacz karty lub Posiadacz rachunku za pisemnym potwierdzeniem Posiadacza rachunku mają. prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej poszczególnych transakcji ujętych w wyciągu, w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyciągu lub zestawienia, co jest równoznaczne z rozpoczęciem przez Bank postępowania wyjaśniającego w systemie VISA.
3. W przypadku uznania reklamacji Bank koryguje kwotę obciążenia rachunku, w dniu uznania reklamacji. Odsetki od reklamowanej kwoty na rzecz Posiadacza rachunku liczone są według stopy procentowej właściwej dla rachunku, za okres od dnia obciążenia rachunku kwotą reklamacji do dnia poprzedzającego uznanie reklamacji.
4. W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, wszelkimi kosztami związanymi z jej
transakcji dokonanych kartą.<br>2. Posiadacz karty lub Posiadacz rachunku za pisemnym potwierdzeniem Posiadacza rachunku mają. prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej poszczególnych transakcji ujętych w wyciągu, w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyciągu lub zestawienia, co jest równoznaczne z rozpoczęciem przez Bank postępowania wyjaśniającego w systemie VISA.<br>3. W przypadku uznania reklamacji Bank koryguje kwotę obciążenia rachunku, w dniu uznania reklamacji. Odsetki od reklamowanej kwoty na rzecz Posiadacza rachunku liczone są według stopy procentowej właściwej dla rachunku, za okres od dnia obciążenia rachunku kwotą reklamacji do dnia poprzedzającego uznanie reklamacji.<br>4. W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, wszelkimi kosztami związanymi z jej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego