zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…targowego dnia. Pojąłem, że nie wszystko da się ująć w rozumowo umotywowane twierdzenia i że ta część niejasna, nieznana – jest ważniejsza…

 

…konkretnego człowieka; w tej relacji bowiem nie są najistotniejsze elementy rozumowo przemyślane.
Każdy z nas oddziałuje na innego człowieka i takież…

 

…przerwę dla podkreślenia ważności tego stwierdzenia – nie rozwiązałbym tego zadania "rozumowo", gdyż jest tu za mało danych.
– Taak?... – Agnieszka zaśmiała się…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego