rzeźbotwórczy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

rzeź•bo•twór•czy
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…masy, poza znaczeniem przy ustalaniu zmian wielkości zlodowacenia, ułatwia zrozumienie rzeźbotwórczej działalności lodowców.

5. Bilans cieplny i struktura termiczna lodowców

5…

 

…systemu glacjalnego znajduje swe bezpośrednie lub pośrednie odbicie w przebiegu rzeźbotwórczych procesów glacjalnych. Ta znaczna złożoność relacji i zależności sprawia, że…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego