sabeizm

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
sabeizm -zmu, -zmie ; przym.: sabejski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego