świtać

Wielki słownik ortograficzny PWN*

świtać świta
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…będą tańczyć jelenie i dziki
w leśnych salach do samego
świtania.

VIII

Ze wszystkich kobiet świata
najpiękniejsza jest noc.

IX

Ona…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego