szczegółowo

Wielki słownik ortograficzny PWN*

szczegółowo
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…postępowanie diagnostyczne związane z wykorzystaniem testów psychologicznych nie jest tak szczegółowo przez te kodeksy omawiane. Chcąc tedy poznać granice etycznego użycia…

 

…zakresie jest zawarte w książce Richlinga i Solona (1996), inne szczegółowo omawia Ważyński (1995). Degradacja przyrody jest przy tym rozumiana dwojako…

 

…kombinatorycznej, a mianowicie krótkie wiadomości o kompleksach linjowych oraz bardziej szczegółowo i oryginalnie opracowaną teorję powierzchni (t. zw. własności nexus'owe).
Jako…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego