szczupak

Wielki słownik ortograficzny PWN*

szczupak -ka, -kiem; -ki, -ków
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…tyłowi płetwami nieparzystymi i półksiężycowatą płetwą ogonową odpowiada typowi

przystosowawczemu
szczupaka czy barrakudy (Sphyraena). Polowały zapewne z zasadzki, szybko dopadając ofiary…

 

…mennicy koronnej jako pożyczkę dla monarchy.
Wół nie gorszy od
szczupaka Wyraśnym naśladownictwem "józefinizmu", który skasował wszystkie bractwa religijne, była analogiczna…

 

…przypada na kwiecień i maj. Kiedy woda robi się cieplejsza szczupaki przenoszą się na głębiej i dlatego najbardziej udają się połowy…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego