szybkość

Wielki słownik ortograficzny PWN*

szyb•kość -ści
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…ograniczeń, obowiązujących na drogach publicznych oraz na autostradach austriackich.
ZA
SZYBKOŚCIĄ 80 KM/GODZ. WYPOWIEDZIAŁO SIĘ 23 PROCENT ANKIETOWANYCH.
ZA 90…

 

…bariery pod wpływem bardzo wielkiego ciśnienia (reakcje piknojądrowe lub piezojądrowe). Szybkość tych reakcji zależy od gęstości materii, mogą one zachodzić przy…

 

…w trakcie procesu iteracyjnego, wynikającego z zastosowania metody najmniejszych kwadratów.
Szybkość zbieżności takiego procesu iteracyjnego zależy głównie od:
– gęstości i równomierności…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego