Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
względem pojęciowym metody sformułowanej przez prof. J. Gaździckiego [5]. Zakłada się tu, że dane są współrzędne X, Y, Z punktów powierzchni, należących do określonego obszaru spójnego. Na podstawie tych punktów obliczane są współrzędne Z punktów regularnie rozmieszczonych o wartościach obliczonych w trakcie procesu iteracyjnego, wynikającego z zastosowania metody najmniejszych kwadratów.
Szybkość zbieżności takiego procesu iteracyjnego zależy głównie od:
- gęstości i równomierności rozmieszczenia punktów rozproszonych w stosunku do węzłów siatki; w praktyce należy dążyć do tego, aby liczba punktów rozproszonych była mniejsza niż 1/5 liczby węzłów,
- dokładności początkowych przybliżeń wartości węzłów siatki; przybliżenia te obliczone są jako średnie wartości Z ij
względem pojęciowym metody sformułowanej przez prof. J. Gaździckiego [5]. Zakłada się tu, że dane są współrzędne &lt;HI rend="italic"&gt;X&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt;Y&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt;Z&lt;/HI&gt; punktów powierzchni, należących do określonego obszaru spójnego. Na podstawie tych punktów obliczane są współrzędne &lt;HI rend="italic"&gt;Z&lt;/HI&gt; punktów regularnie rozmieszczonych o wartościach &lt;gap&gt; obliczonych w trakcie procesu iteracyjnego, wynikającego z zastosowania metody najmniejszych kwadratów.<br>Szybkość zbieżności takiego procesu iteracyjnego zależy głównie od:<br>- gęstości i równomierności rozmieszczenia punktów rozproszonych w stosunku do węzłów siatki; w praktyce należy dążyć do tego, aby liczba punktów rozproszonych była mniejsza niż 1/5 liczby węzłów,<br>- dokładności początkowych przybliżeń wartości węzłów siatki; przybliżenia te obliczone są jako średnie wartości &lt;HI rend="italic"&gt;Z ij
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego