taoizm

Wielki słownik ortograficzny PWN*

taoizm -zmu, -zmie
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…adekwatny do rzeczywistości.
Niewątpliwie podobieństwo doktryny buddyjskiej i niektórych założeń
taoizmu przyczyniło się do rozpowszechnienia buddyzmu w Chinach.
Podobieństwo obu doktryn…

 

…o konkretną jaźń człowieka.
Polskie odpowiedniki filozoficznych pojęć buddyzmu i
taoizmu zostały
wyodrębnione za pomocą pojedynczego cudzysłowu – na przykład 'oświecenie'
czy…

 

…buddyjskiej koncepcji 'bezcelowego działania'
istoty oświeconej.
Uważam, że problem wpływu
taoizmu na nauki mistrzów zen należy
rozważać w szerszym kontekście zjawiska…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego