targować

Wielki słownik ortograficzny PWN*

tar•gować -guję, -gują
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…można jeszcze znaleźć po ludziach. Podobno nie cenił swoich dzieł. Targował się z kupującymi o niższą cenę. Powinno się to zebrać…

 

…się budziło co rano. Potok rozmawiał z sosnami, ptaki się targowały. Znałam dobrze te głosy z czasów, gdy przyjeżdżaliśmy tu z…

 

…się do przekupnia Mohammada, który nie spostrzegł nawet naszej nieobecności, targując się zawzięcie, na niby, z dziewczętami, ale zawsze w końcu…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego