ubożeć

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ubożeć -żeję, -żeją; -żał, -żeli
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…pomiarów i obserwacji ozonosfery. Dotychczasowe wyniki pomiarów wskazują raczej na ubożenie warstwy ozonu w atmosferze, jednak w chwili obecnej nie można…

 

…Sauków. Przestali wreszcie mu wierzyć. Rosnący majątek Keokuka przy stałym ubożeniu reszty plemienia wyraźnie wskazywał na nieprawidłowości w rozdziale państwowej zapomogi…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego