wahhabizm

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wah•habizm -zmu, -zmie; zob. wahabizm
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego