weryfikacja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

weryfika•cja -cji, -cję; -cji
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…się uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej powodują konieczność weryfikacji dotychczas stosowanych przez przedsiębiorstwa strategii. W tym celu niezbędne jest…

 

…maju 1993 r. parlament uchwalił ustawę, która miała doprowadzić do weryfikacji sędziów. Z zawodu mieli odejść, ci spośród nich, którzy sprzeniewierzyli…

 

…Zadziałał efekt domina: renomowany "The Washington Post" zaostrzył wewnętrzne procedury weryfikacji. Toby Moore zwraca uwagę, że jednym z powodów niedotrzymywania standardów…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego