weryfikacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

weryfika•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

weryfikacja
1. «sprawdzenie prawdziwości, przydatności lub prawidłowości czegoś»
2. «ocena pracownika i sprawdzenie jego przydatności na danym stanowisku»

• weryfikacyjny • weryfikator

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego