zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…akumulatora lub z parami kwasów, które są wydalane z akumulatora wskutek gwałtownych ruchów lub wahań pracującej maszyny, wysokiej temperatury w pomieszczeniu…

 

…mózgu,
następstwa chorób tropikalnych,
następstwa nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń powstałych
wskutek aktów terrorystycznych,
następstwa nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń powstałych na skutek…

 

…dawnemu wysokie.
Za co płaci podatnik
Sytuacja ta wytworzyła się
wskutek przeprowadzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych polityki sztucznego podtrzymywania wysokich powojennych…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego