Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy ochronne
Rok: 2003
zwrot kosztów przeszkoleni zawodowego inwalidów.
Świadczenia dodatkowe:
leczenia,
zasiłek dzienny,
koszty leczeni szpitalnego / ambulatoryjnego,
koszty medykamentów,
koszty protez,
koszty środków opatrunkowych,
koszty transportów, jakich wymaga stan zdrowia ubezpieczonego,
koszty zdjęć rentgenowskich,
honoraria lekarskie,
następstwa zawałów serca oraz wylewów krwi do mózgu,
następstwa chorób tropikalnych,
następstwa nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń powstałych wskutek aktów terrorystycznych,
następstwa nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń powstałych na skutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego poza granicami RP

zasiłek dzienny z powodu czasowej niezdolności do wykonywani pracy na podstawie zwolnieni lekarskiego,
zasiłek dzienny w przypadku konieczności pobytu w szpitalu wypłacany jest za cały czas trwania pobytu w szpitalu.
NNW
zwrot kosztów przeszkoleni zawodowego inwalidów.<br>Świadczenia dodatkowe:<br>leczenia,<br>zasiłek dzienny,<br>koszty leczeni szpitalnego / ambulatoryjnego,<br>koszty medykamentów,<br>koszty protez,<br>koszty środków opatrunkowych,<br>koszty transportów, jakich wymaga stan zdrowia ubezpieczonego,<br>koszty zdjęć rentgenowskich,<br>honoraria lekarskie,<br>następstwa zawałów serca oraz wylewów krwi do mózgu, <br>następstwa chorób tropikalnych,<br>następstwa nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń powstałych wskutek aktów terrorystycznych,<br>następstwa nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń powstałych na skutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego poza granicami RP<br>&lt;gap&gt;<br>zasiłek dzienny z powodu czasowej niezdolności do wykonywani pracy na podstawie zwolnieni lekarskiego,<br>zasiłek dzienny w przypadku konieczności pobytu w szpitalu wypłacany jest za cały czas trwania pobytu w szpitalu.<br>NNW
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego