zaabsorbować

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zaab•sor•bować -buję, -bują
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…wstępne utlenianie usuwanych zanieczyszczeń w fazie gazowej oraz stosowanie chemisorpcji. Zaabsorbowane zanieczyszczenia mogą reagować ze składnikami roztworu zraszającego oraz-w niektórych…

 

…Jak widać, sygnał jest przy stałym wprost proporcjonalny do energii zaabsorbowanej w detektorze. Ponieważ energia tworzenia pary jest dużo mniejsza niż…

 

…Ułamek f nosi nazwę współczynnika wykorzystania neutronów termicznych, ułamek ((...)) zostaje zaabsorbowany w moderatorze lub materiałach konstrukcyjnych reaktora. Liczba neutronów mogących podtrzymać…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego