zaaplikować

 
Wielki słownik ortograficzny
zaa•plikować -kuję, -kują
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego