zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…istotnych problemów konserwatorskich w skali ogólnoeuropejskiej. Procesowi przekształceń miejskich ośrodków zabytkowych towarzyszyły spory doktrynalne, a w efekcie również postępująca ewolucja poglądów…

 

…drewna technicznego.
W ostatnich latach zauważono, że w niektórych obiektach
zabytkowych mogą występować także grzyby toksynotwórcze z rodzaju (...) oraz (...) – wytwarzające różne…

 

…i kilka sklepów z towarami regionalnymi. "Redykołka" usytuowana jest w zabytkowym domu podhalańskim, przeniesionym do Zakopanego z Wróblówki i staraniem Związku…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego