Typ tekstu: Książka
Autor: red. Kowalczyk Jerzy
Tytuł: Ochrona dziedzictwa kulturowego zachodnich i północnych ziem Polski
Rok: 1995
zabytkowych miast w Polsce. Teoretyczne podstawy i realizacja na przykładzie Gdańska
Zagadnienie odbudowy zniszczonych w trakcie działań wojennych miast historycznych oraz przebudowy i rewaloryzacji zabytkowych ośrodków staromiejskich, spowodowane potrzebami gwałtownie rozwijających się aglomeracji miejskich, stanowi w ostatnich dziesięcioleciach jeden z istotnych problemów konserwatorskich w skali ogólnoeuropejskiej. Procesowi przekształceń miejskich ośrodków zabytkowych towarzyszyły spory doktrynalne, a w efekcie również postępująca ewolucja poglądów konserwatorskich - przejście od konserwacji pojedynczych obiektów do zainteresowania zespołami w skali dzielnicy lub całego organizmu miejskiego, a także kształtowanie się jako pojęcia konserwatorskiego - pojęcia zespołu zabytkowego i świadomość konieczności jego ochrony.
Odbudowa, zniszczonych w trakcie II wojny światowej staromiejskich ośrodków
zabytkowych miast w Polsce. Teoretyczne podstawy i realizacja na przykładzie Gdańska&lt;/&gt;<br>Zagadnienie odbudowy zniszczonych w trakcie działań wojennych miast historycznych oraz przebudowy i rewaloryzacji zabytkowych ośrodków staromiejskich, spowodowane potrzebami gwałtownie rozwijających się aglomeracji miejskich, stanowi w ostatnich dziesięcioleciach jeden z istotnych problemów konserwatorskich w skali ogólnoeuropejskiej. Procesowi przekształceń miejskich ośrodków zabytkowych towarzyszyły spory doktrynalne, a w efekcie również postępująca ewolucja poglądów konserwatorskich - przejście od konserwacji pojedynczych obiektów do zainteresowania zespołami w skali dzielnicy lub całego organizmu miejskiego, a także kształtowanie się jako pojęcia konserwatorskiego - pojęcia zespołu zabytkowego i świadomość konieczności jego ochrony.<br>Odbudowa, zniszczonych w trakcie II wojny światowej staromiejskich ośrodków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego