żywioł

Wielki słownik ortograficzny PWN*

żywioł -ołu, -ole; -ołów
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…drużyna strażacka, gotowa na dane hasło wystąpić do walki z żywiołem.
Niechże się ta szczytna idea krzewi, niech się bujnie rozplenia…

 

…stały trzy bramy.

W XIXw. intensywny rozwój gospodarczy i napływ
żywiołu niemieckiego.
Powstały polskie placówki samoobrony: Bank Ludowy, Towarzystwo Rolnicze, Towarzystwo…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego