d.

Wielki słownik ortograficzny PWN

D (cyfra rzymska = 500)
D. (= dopełniacz) a. dpn.
D. (= don – tytuł grzecznościowy) a. Dn.
d (= dywizjon) a. dyon
d. (= dawny, dawniej) a. daw.
d. (= dzień)
A.D. (= Anno Domini)
b.d. (= bez daty)
c.b.d.o. (= co było do okazania, mat.)
d.c. (= da capo) ndm
d-ca (= dowódca) d-cę, d-cą; d-cy, d-ców a. dca
d.c. al fine (= da capo al fine) ndm
D-dur ndm
d-moll ndm
d.n. (= dokończenie nastąpi)
D.O.M. (= Deo Optimo Maximo – napis na rzymskich świątyniach)
I.N.D. (= in nomine Dei – w imię Boże) a. IND
k.d. (= Kodeks drogowy) a. kd
q.e.d. (= quod erat demonstrandum)
śr.-d.-niem. (= średnio-dolno-niemiecki)
u.d. (= ustawa dewizowa; ut dictum)
z d. (= z domu)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego