id.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

id (psych.) idu, idzie a. ndm
id. (= idem – ten sam, tenże)
id est (skrót: i.e.)
idy id: idy marcowe
Ida Idzie, Idę, W. Ido; Id
idem (skrót: id.)
ido ndm
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego